ArzaArza

Dorun, dünýäniň dürli künjegindäki hyzmatdaşlarymyza iň amatly, tygşytly we amatly akylly ölçeg usullaryny getirmegi maksat edinýär.

biz hakdabiz hakda

Dorun, senagat interneti düşünjesi bilen, Akylly suwuň ösüşini ösdürmek üçin işleýär.AI, (ykjam) internet, uly maglumatlar we 5G ýaly täze nesil maglumat tehnologiýalarynyň täzelenmegi we utgaşdyrylmagy bilen, Suw ulgamyny dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýokary netijeli Akylly suw ulgamyny döretdik.

Enjam önümleriEnjam önümleri

iň soňky habarlariň soňky habarlar