Gözleg we gözleg ukyby

Dorun "tehnologiki innowasiýa hereketlendiriji ösüşi" ýoluna eýerýär we her ýyl ýokary gözleg we maýa goýumlaryny saklaýar.Kompaniýanyň ajaýyp gözleg we güýçli ätiýaçlyk tehniki güýji bar we tehnologiýa gözleg we innowasiýa işini güýçlendirmek üçin matrisa dolandyryş gurluşy bar, bu kärhana gözleg merkeziniň esasy bäsdeşlik ukybyny emele getirmäge kömek edýär.

· 60% - Uly we orta tehniki zehinler
· 3 Hyzmatdaşlyk esaslary
Merkezi Günorta uniwersiteti
Hunan Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti
Hunan ilkinji adaty uniwersitet
· 60+ Patentler we şahadatnamalar