Senagat habarlary

  • Akylly suw hyzmatlarynyň geljegi Üç esasy ösüş ugry

    Akylly suw hyzmatlarynyň geljegi Üç esasy ösüş ugry

    2008-nji ýylda üç elementden ybarat bolan “Smart Earth” düşünjesi ilkinji gezek teklip edildi, baglanyşyk, baglanyşyk we akyl.2010-njy ýylda IBM alty sany esasy ulgamy öz içine alýan "Smart City" görnüşini resmi taýdan teklip etdi: gurama ...
    Koprak oka